Kerndoelen burgerschapsonderwijs
In Nederland staan in de Grondwet regels die voor iedereen gelden, bijvoorbeeld dat we allemaal gelijk zijn, we een eigen mening mogen hebben en dat niemand je zomaar pijn mag doen. Ook kan je er vinden wie er minister-president mag worden en wie koning. Maar leg als leerkracht maar eens uit wat de Grondwet is! Of hoe vertel je simpel wat een democratie is en waarom die zo belangrijk is. Waarom stemmen we eigenlijk?

Burgerschapsvorming PO
Niets is moeilijker om deze basis van het burgerschap, op een makkelijker manier uit te leggen aan kleuters, groep 5 of aan groep 8. Je wilt eigenlijk, dat kinderen over de stof nadenken, er samen over praten en een eigen mening gaan vormen. Maar hoe krijg je dit voor elkaar?

Verbinding universiteiten & basisscholen
Op Nederlandse universiteiten is een schat aan kennis aanwezig over de Grondwet, democratie en burgerschap. Die universiteiten zijn óók een verzamelpunt van jonge mensen. Ons idee, afkomstig uit 2020, is dan ook om scholen en universiteiten met elkaar in contact te brengen. Wie zou de mooie verhalen van democratie en rechtsstaat nu beter kunnen vertellen, dan jonge enthousiastelingen, begeleidt door wetenschappers?

Interactief lesmateriaal
De Stichting Grondwet op de basisschool, wil samen met studenten, inspirerend en vernieuwend lesmateriaal aanbieden dat door basisschoolleerkrachten zélf kan worden gebruikt. Wij denken dat, met aansprekend materiaal, zoals bijvoorbeeld filmpjes, de verschillende, ingewikkelde (juridische) onderwerpen, meer gaan leven. Onze ambitie is om de kennis van democratie, burgerschap en de grondwet aan alle PO-leerlingen van Nederland begrijpend, helder en behapbaar aan te bieden.

* Alle verzamelde data wordt bewaard volgens de AVG – regelgeving en niet doorgegeven aan derden.